แฟลชไดรฟ์รีไซเคิล Wood Recycle Flash Drive

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากเศษไม้ เหมาะสำหรับองค์กรที่ส่งเสริมภาพลักษณ์การรักษาสิ่งแวดล้อม