แฟลชไดร์ฟแบบวัสดุรีไซเคิล Flash Drive Recycle Wood

ผลิตจากวัสดุใช้แล้วเช่นไม้กระกดาษโดยผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม