ตัวอย่างแบบพลาสติก

ตัวอย่างแบบพลาสติกมีทั้งแบบฝาเปิดปิด แบบพับหมุนและแบบอื่นๆ