Blog 5 : แฟลชไดร์ฟจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      แฟลชไดร์ฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแฟลชไดร์ฟที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เช่น ไม้ต่างๆ หรือเศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูปหรือตัดแต่งจากโรงงาน โดยนำมาย่อยและผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปให้เป็นแฟลชไดร์ฟรูปร่างต่างๆ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เห็นความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แฟลชไดร์ฟที่ทำจากวัสดุดังกล่าว อาจทำให้รู้สึกอบอุ่นและภาคภูมิใจที่ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก